Stan serca...

Nie czyń
niczego..,
co nie chciałbyś,
aby ktoś.., czynił,
tobie! Gdyż złamałbyś
zasady.., jakich nasz Pan,
przestrzegać kazał, Uczniom Swym.

Potępianie innych.., jest złym-
serca usposobieniem.
Nie oskarżaj ludzi,
i nie skazuj ich
na zniszczenie!
Bądź sługą
Prawdy.

Wyrzuć
ze siebie,
do krytyki
skłonność, jeżeli
masz ją w sobie! Cel jej,
to bliźnich oskarżanie.
Takie serce, jest w złym stanie!

Miłosierdzie.., dobroć i , miłość,
Pan widzieć chce, w sercu twym.
Chrześcijańskie cechy te,
niech się mieszczą w nim!
Poświęcenia
celem jest,
miłość!

Nasz Pan,
za wszystkich,
oddał Swą krew!
Za dobrych, i za złych,
nie krytykuj więc ich!
Nie mścij się na swych wrogach,
bo inna jest, chrześcijańska droga!

Dodatkowe informacje