Twego światła dar...

Wyrzekłam się swojej własnej woli,
by Twoją wolę przyjąć, Boże mój.
Chcę, jeśli mi tylko Ty pozwolisz,
iść przez życie, bojując wiary bój.

Pragnę czynić Boską wolę Twoją,
nieść aż na śmierć, życie poświęcone.

Pragnę Boże, strawić duszę moją,
dla Prawdy, krwią Jezusa kupionej!

Póki wola mi pozwoli Twoja,
Boże mój.., Ojcze Zbawcy mojego.
Będzie nosić cała dusza moja,
zgłodniałym.., pokarm Słowa Twojego.

Póki życia iskra we mnie się tli,
pragnę,aby widocznym był jej żar.
Tylko w tym, Boże mój, błogosław mi,
bym wiernie niosła Twego światła dar!

Dodatkowe informacje