Wciąż nas ubywa...

Moc złego może się przydarzyć starości,
zapomnieć może, jak się nazywa.
Czasem nie wie, czego szuka, więc się złości,

jest tym wrażliwsza, kiedy lat jej przybywa!

Uczmy się dostrzegać, że ucieka nam czas,
że bezpowrotnie, od nas-odpływa.
Starajmy się go chwytać, by nie zadrwił z nas,
pamiętajmy.., że wciąż nas ubywa!

Póki więc jeszcze myśli nasze są zdrowe,
póki pojmujemy-wolę Boga.
Niech nasze serca będą gotowe,
nieść światło Prawdy, na życia drogach.

Dodatkowe informacje