Wielka rozmaitość pokarmów...

Chcę ogarnąć tę wielką rozmaitość,
pokarmów Natury, jakie ona dać może!
Oczy nie mogą zmieścić obfitości,
jaka jest na świecie, z łaski Twojej, o Boże!

Chcę, pragnę.., gdy mi łaska Twa pomoże,
ta moja wiara, jeszcze silniejszą niech będzie!
Choć ufam.., choć trwam, miłościwy Boże,
niechże we mnie rasta, póki szczyt zdobędzie!

Przedwieczny Boże.., moc Twoja się jawi,
w ziemi.., na powietrzu i we wszechświecie całym.
Proszę.., niech łaska Twoja mi to sprawi..,
bym Cię uczcić umiała, słowem pełnym Chwały!

Dodatkowe informacje