Wskazówka serca...

Usta mówią tyko to, co język podaje,
wprost z serca wyjęte słowa!
Zawartość serca ich, już jawną się staje,
gdyż zdradza to właśnie, mowa!

Twój język, wskazówką jest serca twojego,
wskazuje właśnie, serca treść.
Wnieść może na usta wiele dobrego,
także zła wiele.., może wnieść!

Czasami mogą to być, oszczercze słowa,
raniące bliźniego twego!
Czasami, bluźnierczą też może być mowa,
języka, nie okiełznanego!

Serce, człowieka prawdziwie nabożnego,
dobrą treścią napełnia się.
Lecz je kontroluj! Aby nic niezbożnego,
nie mogło wejść, w skarbnicę tę!

Niech język twój, zawsze posłusznym ci będzie,
sługą serca.., poświęconego!
Kiełznając go.., przewagę nad nim zdobędziesz,
by wielbił wciąż.., Wszechmogącego!

Dodatkowe informacje