Wszechmogący, Miłosierny, Sprawiedliwy...

Rozpędził się świat.., i tak pędzi od lat,
któż go w tym pędzie powstrzymać może?
Chyba nikt, prócz Ciebie tyko, Boże,
wydaje się bowiem, iż-oszalał świat!

Człowiek zwykły, dogonić go nie w stanie,

nie jest w stanie zrozumieć pędu tego.
Nie nadąża za pomysłami jego,
to nie życie, lecz walka-o przetrwanie!

Silniejszy, nie ogląda się w tym biegu,
a zwykli ludzie, też życiem zdążają.
Gdy są uczciwi, zepchnięci zostają,
w margines życia, do rozpaczy brzegu!

Wciąż pędzi świat.., w rytm notowań giełdowych,
zaś bezrobotni, wciąż pracy szukają.
Najczęściej jednakże jej, nie dostają,
są zbyteczni, w tym systemie cyfrowym!

Czasem zwalnia świat kroku.., lecz jedyni,
gdy kataklizm się zdarzy.., lub tragedia.
Wówczas widać miłość współbliźnich, w Mediach,
potem życie na fai biznesu, znów płynie

Kiedy wreszcie pojmą to możni świata,
iż w mocy pieniądza, serca swe mają.
Pieniądz jest ich bogiem! Jego kochają,!
W bogactwie widzą, swą siostrę i brata!

Władza i pieniądz, to jedyny ich bóg,
więc Praw Twoich Boże, oni.., nie znają
Nie chcą ich poznać! Tobie urągając,
i tym.., którzy trzymają się Twych dróg.

Trudno zrozumieć, Wszechmogący Boże,
tych wszystkich, którzy nie chcą Tobie służyć.
Że Cię wzywają, gdy ich świat się burzy,
dlaczego myślą, że Ty im pomożesz?

Nie widzą łez tych, przez siebie deptanych,
nie wierzą w sumienie, ni Boga w niebie.

Oni, zapatrzeni są tyko w siebie,
i moc zysków, oburącz zagrabianych!

 

Nie chcą więc Boże, Królestwa Twojego,
na które wierni Twoi, tak czekają!
Którego pragnąc, serca oczyszczają,
by stawić się najgodniej, w bramach Jego!

Lecz są czasy i chwile, w Twoim Planie,
na naszych oczach właśnie się spełniają.
Szatan jest wiązany.., jeszcze wierzgają
jego nogi..,by świat ten zburzyć, Panie!

Ale tę ziemię Ty stworzyłeś Boże,
więc Szatan, ni narzędzia ludzkie jego.
Nie są w stanie zniweczyć Dzieła Twego,
choć drapacze chmur runęły! Grzebiąc wiele
ludzkich stworzeń.

Gdyby tak dzisiaj, możni świata tego,
mocą swej władzy, dobro czynić jęli.

Tych zwykłych ludzi los, poprawić chcieli,
znaleźli by łaskę.., Sądu Pańskiego

Boże Wieczny, Wielki, i Miłościwy,
niechże ten świat nadal, pędzi przed siebie!
Twój lud, liczy zawsze tylko na Ciebie,
Wszechmogący.., Miłosierny.., Sprawiedliwy!

Dodatkowe informacje