Wyznałeś przed świadkami...

Wyznałeś tam, przed świadkami,
że chcesz wolę Boga czynić.
Bo chcesz być między Owcami,
które Pan nazywa, Swymi!

Pragniesz Pańskiej tej opieki,
chcesz się paść na trawach Jego.
Chcesz pić wodę z Jego rzeki,
i głos słyszeć Pana swego!

Chcesz, by Pan cię poprowadził,
chcesz brać siły, z mocy Jego.
By charakter twój wygładził,
by udzielił, światła Swego!

Pragniesz w Pańskim chodzić Stadzie,
gdyż Pan , Dobrym jest Pasterzem!
On.., na Owcę rękę ładzie,
On.., Swe Owce, kocha szczerze!

A gdy która Owca zbłądzi,
Pan jej szuka.., nie zostawi!
Nasz Pan, z miłosierdziem, sądzi,
znajdzie ją..! W Swej Trzodzie postawi.

Wziąłeś symbol Chrztu Świętego,
zanurzyłeś w wodzie ciało.
Pieczęć to, oddania twego,
gdyż serce, do Boga już-należało!

Dodatkowe informacje