Wzmocnijcie opadłe ręce...

Wzmocnijcie opadłe ręce swoje,
zasilcie omdlałe nogi.
Oddalając wszelkie niepokoje,
trzymając się, Pańskiej drogi!

Mówcie, w serc zaniepokojonym,
że Królestwo Boże, jest tuż!
Mówcie tym, wszystkiego pozbawionym,
co jeno życie, mają już!

Że ten Wiek Zły.., skończy się niebawem,
gdyż Pan weźmie świat, w ręce Swe!
Że Jego Rządy.., będą łaskawe,
położą kres, ludzkiej męce!

Mówcie tym wszystkim, co słuchać was chcą,
jak dobrze jest, służyć Panu!
Że nawet nieszczęścia, lżejszymi są,
gdy, w Nim.., złożone zostaną!

Niech nikt nie widzi lęku waszego,
ni tego, że słabiejecie.
Czerpcie więcej z pokarmu Bożego,
mocniej, na nogi staniecie!

Wzmocnijcie opadłe ręce swoje,
zasilcie omdlałe nogi.
Czeka nas praca! I wiary boje,
na szlakach.., Chrystusa drogi!

Dodatkowe informacje