Za ciemną chmurą ucisku....

Za tą ciemną chmurą, tło srebrzyste lśni,
w tym tle, jest dla świata, jedyna nadzieja.
Dla tych, co ostoją się z ucisku wielkiego dni,
których doświadczyła anarchii zawieja.

Dla tych, których ugną się kornie kolana,
przed Boga przenajświętszym Majestatem.
Dla nich ta ziemia będzie uzdrawiana,
stając się zwolna - odrodzonym światem!

Bo oto właśnie, za tą chmurą ciemną,
o tym nas zapewnia święte, Boże Słowo!
Tłem srebrzystym rozbłyśnie, Nowy Dzień,
niosąc dla ludzkości-Dyspensację Nową!

Sprawiedliwości Słońce wzejdzie dla świata,
wnosząc zdrowie na swoich promieniach.
Królestwo Boże, po ucisku trudnych latach,
uwolni ludzkość, od grzech i cierpienia.

Ale jeszcze teraz, nie chcą wiedzieć ludzie,
czego Bóg wymaga, od stworzenia Swego.
Wolą żyć w nieświadomości, i pustej obłudzie,
ignorując Stwórcę.., oraz wolę Jego.

Lecz poznają wszyscy wielką, Pańską Chwałę,
sprawiedliwość, miłość, mądrość i moc Jego.
Poznali zło i dobro, w tym życiu nietrwałym,
i przyjdą do Pana, wprost-z ucisku wielkiego!

Przyjdą narody, uczyć się dróg Pana,
i wiele z nich zechce być być ludem Jego.
Szansa wieczności jest posłusznym obiecana,
szansa wystawiona już dziś, dla każdego!

Dodatkowe informacje