Zakwitnij tam, gdzie cię posadzono...

Jeśli bowiem, nie zakwitniesz,
ogrodnik ze swego ogrodu cię wytnie!
Wytnie.., i wykorzeni cię,
jeżeli nie wzrośniesz, gdy nie rozwiniesz się.

Gdzie posadzono cię.., tam stój,
zakwitnij, rozwijaj się, owoc wydaj swój.
Przestań żyć tylko dla siebie,
zacznij żyć, dla Pana, co umarł za ciebie!

Kwitnij, gdzie posadzono cię,
niech z kwiatów woń Prawdy Bożej, unosi się.
Panu spodoba się taki kwiat,
Pan będzie go wspierał, by nie zerwał go świat!

Nie wzdychaj więc, nadaremno,
Kwitnij, choćby tam było pusto, i ciemno.
Bo nie przypadek to sprawił,
że tam, gdzie dziś jesteś.., ciebie Bóg-postawił!

Dodatkowe informacje