Żartuj, z umiarem...

Czasami, można sobie pożartować,
lecz zawsze, z umiarem, nie raniąc nikogo!
Dlatego, zawsze musisz kontrolować,
myśli.., które w słowa zmienić się mogą!

Żartuj.., żartuj sobie, umiarkowanie,
lecz nie żartuj nigdy.., z osób starszych wiekiem!
Nie wypada! Panuj nad swym żartowaniem,
jeżeli przebywasz, ze starszym człowiekiem!

Czasami, możesz pożartować sobie,
nie musisz nosić smutku, na swoich ustach.
Bacz tylko, by nie wymknęła się tobie,
mowa niemądra.., lekkomyślna.., i pusta!

Bywa, że ludzie celowo żartują,
by złość wyzwolić kipiącą.., nieodpartą!
Bywa, że żartem, ukąsić próbują,
a tylko czasami żartują, dla żartu!

Żartuj sobie czasem.., z umiarkowaniem,
każdy przecież, lubi czasem, pożartować!
Niech delikatne będzie twe żartowanie,
byś swoich żartów, nie musiała-żałować!

Dodatkowe informacje