Zatrzymaj moc, gromów złych...

Boże mój i Panie,
wejrzyj na łzy nieszczęsnych tych.
Usłysz rozpaczy wołanie..,
i zatrzymaj moc, gromów złych!

Boże mój i Panie,
powstrzymaj ulewne wody.
Niszczące ludzkie mieszkanie,
w czasie, burzowej pogody!

Boże mój, i Panie,
zapomnij nam-przewinienia!
Sprawiedliwe Swe karanie,
wstrzymać racz..! dla przebaczenia!

Boże mój i Panie,
wybacz, że lud wciąż gniewa Cię.
Niechże burza już ustanie,
posłuchaj.., ten lud-modli się!

Boże mój i Panie,
wybacz nam.., kolejny już raz.
Proszę.., niech ten deszcz ustanie,
oszczędź płody, co karmią nas!

Boże mój i Panie,
ja wiem, nie chce słuchać Cię lud.
Lecz tego deszczu zalanie,
zniszczy cały, rąk ludzkich trud!

Boże mój, i Panie,
grzechy ludzkie zbyt wielkie są.
Niech się Twoja wola stanie,
lecz Cię o litość proszę Twą!

Wiem przecież, Żeś jest Miłością,
lecz nieraz, musisz karać świat!
Wszak Jesteś, Sprawiedliwością,
raz ważysz nagrodę.., raz-bat!

Dodatkowe informacje