Ziemia drży od terroru...

Wiem
o tym
Panie, że
Ty widzisz.., to
zepsucie świata!
Znasz Panie serca tych,
którymi rządzi.., Szatan!
Którzy się w grzechu kochają,
i innych swym grzechem kalają,
tych, co za nic.., cudze życie mają!

Panie, już trzęsie się ziemia cała,
drży od terror.., i przemocy!
Ziemia od lęku, struchlała,
niepewna dnia.., ni nocy.
Wojny ciągle trwają,
triumfuje-grzech!
W mocy mając
narody
świata te.

Świat
nie wie,
jaką ma
wybrać drogę,
aby pokój trwał.
Narody gubią się,
w obliczu zagrożeń złych,
jakie nad światem czyhają!
Szatan zamyśla, jak zniszczyć tych,
co Ciebie Panie Jezu.., tak kochają!

Lecz
ja wiem
Panie, że
przegra Szatan
z Tobą, walkę tę!
Bo Ty pokonasz zło,
i tych, którzy tworzą je.
Lecz nie wszyscy o tym wiedzą,
jak odróżnić dobre.., od złego,
gdyż nie poznali.., Syna Bożego!

Człowiek światowy, pomstę woła,
zemsta, zapłatą za krzywdę ma być.
Lecz czy odwet tenże zdoła,
wrócić życie..? Czy innym
trzeba odebrać je,
by, w spokoju żyć?
Śmierć winnych,
nie wróci-
zmarłych już!

Dodatkowe informacje