Życie, to para...

Ludzkie tchnienie, parą widzieć się daje,
gdy na zimnym powietrzu oddychamy.
Po małej chwili znika, być przestaje,
tak my, niczym ta para.., krótko trwamy.

Więc skoro życie nasze tak krótko trwa,
dobrze jest chcieć, mądrze przeżyć je.
Gdy jest jak para.., lub znikająca mgła,
warto swemu życiu-lepiej przyjrzeć się!

Czy nie jest ono puste.., czy nie jest czcze,
czy wybraliśmy cel-życiu naszemu?
Czy nasze serce wie, czemu służyć chce,
czy służy li tylko, ciału swojemu..?

Jeśli tak, to życie nasze jest marne,
jeśli tak -  to tracimy bezcenny czas!
Nasze życie mogłoby być-ofiarne,
gdybyśmy znaleźli, miejsce Bogu-w nas!

Dodatkowe informacje