Po wyżynach powodzenia,
i głębinach przeciwności,
chrześcijańska wiedzie droga.
Czasem pośród-obfitości.
czasem pośród poniżenia,
lecz pod świętym okiem - Boga.

Być kontentym, w doświadczeniach,
osiągnięcie to chwalebne!
Zgodne z naszym ślubowaniem,
do zwycięstwa - tak potrzebne!
Być kontentym, z uniżenia,
niech wola Pańska stanie!

Nic nie pragnąc, oprócz tego,
co nam daje Boża mądrość.
Co opatrzność nam udzieli,
Swoją świętą, ręką szczodrą.
Bo w tym wielka miłość Jego,
byśmy, co najlepsze mieli!

Dodatkowe informacje