Sławmy Boga, w życiu codziennym swym,
tą najwyższą miarą miłości-do Niego.
Do Jego ludu, i do Prawa Jego,
do wszystkich ludzi, i narodów w świecie tym.

Sławmy Boga, niosąc innym miłość,
dzielmy się tym światłem, którym nas oświecił.
Prawdy światłem, które w nas rozniecił,
by innym, drogę do Boga rozjaśniało.

Jeśli jedni drugich miłujemy,
jeśli tę zaletę, w sercu swoim mamy.
Z tej przyczyny, iż Boga kochamy,
radości z Boskiej oceny - odczujemy!

Gdyż Bóg, jest miłością, i mieszka w tych,
którzy swe serca pełne miłości mają.
Codziennym życiem to potwierdzają,
że Bóg, przez Swego Ducha, zamieszkuje w nich.

Dodatkowe informacje