Królewski Sztandar wznoś,
by inni go widzieli.
I cnoty Boże głoś,
by o nich dowiedzieli
się ci.., co Prawdy chcą.

Nie żałuj czasu, sił,
by wspomagać innych w tym,
co także służą Bogu.
Albowiem Bóg w sercu Swym,
nie zapomni tego,
kto Pańską chodził drogą,
pracował z miłością,
dla Imienia Bożego!

Cenne sposobności,
współsługom pomagania,
miej, za przywilej służby,
dla ducha rozwijania.
Nasz Bóg, jest Sprawiedliwy,
pracuj - na Jego Cześć.
Bądź ufny i cierpliwy,
i Słowo Jego nieś.

Podobne Chrystusowi,
musi być dziecko Boże.
Służ Ojcu, i Synowi,
kiedy tylko-możesz!

Dodatkowe informacje