Głośmy piękno Słowa Bożego

Boża łaska uchroniła nas,
i od upadku zachowała.
Jedności serc nie odmienił czas,
jedność umysłu-pozostała!

Łaski Boże nam tak sprzyjały,
a miłość do Prawdy-krzepiła.
Żadne nas trudy nie zdołały
zwieść z drogi, co nas oświeciła.

Chwała Bogu, kolejny już rok,
zastał nas z Prawdą powiązanych.
Nie ogląda się na świat nasz wzrok,
sercem, ku Bogu skierowany.

Cieszmy się przeto duszą całą,
iż skutek błędu, nie dopadł nas.
Pan jest naszą potężną skałą,
On, lud Swój chroni, w zagrożeń czas.

Bóg zachowuje lud Swój wierny,
przez cały bieg życia jego.
My dzisiaj z wdzięczności bezmiernej-
głośmy piękno, Słowa Bożego!

Dodatkowe informacje