Smutki ludzkie przeminą

Nawet i w pochmurne dni,
człowiek radosnym być może.
Jeśli Ty pobłogosławisz im,
Wszechmogący, Panie Boże.

Nad światem często się chmurzy,
złe moce ziemią wstrząsają.
Dobrze, gdy Jesteś w tej burzy,
z tymi, co Ciebie szukają.

Bo nawet w największych burzach,
gdy wszystko zdarzyć się może.
Lud Boży ma swego stróża,
co burzę-przetrwać pomoże.

Chmury, też z czasem odpłyną,
a słońce znów świat ogrzeje.
I smutki ludzkie przeminą,
spełniać się zaczną-nadzieje!

Obietnice mając Boże,
nawet w życia pochmurne dni,
lud Twój radosnym być może,
bezgranicznie, ufając Ci.

Jeśli Ty, pobłogosławisz im,
Wszechmogący, Święty Boże.
Zwyciężyć w walki ogniu tym,
szczęśliwie, lud Twój-może!

Dodatkowe informacje