Alkione na Plejadach

Tam, gdzie słońce z pocztem komet, i planetami,
wokół jasnych gwiazd Plejad, krąży nieprzerwanie,
tam, w samym środku, lśni gwiazda - nad gwiazdami,
to Alkione! Twoje, o Wszechmocny, mieszkanie.

Stamtąd Wszechświatem rządzisz, Wszechmogący Boże,
to tam, o Wszechwiedzący, ustawiłeś Swój Tron.
Do tamtego miejsca, w dnia i nocy porze,
biegną do Ciebie modlitwy, z wszystkich świata stron.

To tam powrócił Jezus, Syn Twój uwielbiony,
tam, na Plejadach, mieszkają anieli Twoi.
O, Wszechobecny! W mocy Swej niedościgniony,
przy Twych Boskich władzach umysłu, któż się ostoi?

Twa Boska mądrość, moc, sprawiedliwość i miłość,
budzą podziw, miłość i ocenę - ludu Twego.
Restytucja sprawi, iż będzie Cię wielbiło,
z Twej łaski, każde serce człowieka, odrodzonego.

Nawrócą się błąkający, w myślach zagubieni,
gdyż każdy się dowie, iż to Ty - jesteś Bogiem.
Podziw, miłość i Cześć oddadzą, przebudzeni,
i wielbić będą Twoje święte, Imię drogie.

A Ty, Święty, prawdziwy, przeczysty, jedyny,
siedząc na Swoim Tronie, tam, gdzie Alkione lśni.
Błogosławić będziesz narodom, z tej przyczyny,
iż miłowałeś człowieka! Przez te wszystkie dni.

O, Święty! Szczodry, godzien najwyższej miłości,
harfy serc naszych, dziękczynny hymn Tobie grają.
Ten Wszechświat, i wszelkie dzieł Twoich wspaniałości,
Twoją Boskość, i Wszechmoc Twą - opowiadają!

Dodatkowe informacje