Wszechwiedzący i Szczodrobliwy

Boże Święty, Wszechwiedzący i Szczodrobliwy,
Ty, człowieka widzisz z Tronu Swego.
Odczuwasz radość, kiedy człowiek jest szczęśliwy
w planie Swym, tak wiele masz dla niego!

Twa Boska Istota, jakże jest współczująca,
dla upadłego stanu ludzkości.
Szczodrość Twa, Boże Święty, jest zdumiewająca,
serce Twe, - jast bezmiarem miłości!

Upadła ludzkość, odwdzięczyć się, nie jest w stanie,
za największy Twój Dar - Syna Twego!
Z Twej łąski, przez śmierć Swoją, stał się ubłaganiem,
doskonały - za doskonałego!

O, Wszechmocny, wciąż jeszcze trwa religijna noc,
w chaosie pogrążony świat cały.
Lecz wkrótce Prawdę świętą objawi Twa moc,
w Królestwie Pańskim! Królestwie Chwały!

 

Dodatkowe informacje