Bóg przebacza

Bóg, nie przypomina naszych grzechów, z przeszłości,
przebaczenie, jest stałe. Jest niezmienne!
Grzechy, te w stosunku do bliźniego, codzienne,
i te wobec Niego, przebacza z miłości.

Grzech już wybaczony, wymazuje z pamięci,
przebaczając nam, Jego serce się raduje.
Zwłąszcza, jeśli grzesznik szczerze pokutuje,
nieobłudne wyrażając, poprawy chęci.

Zdarza się, iż niektórzy - opuszczają Boga,
także i tym, przeszłych grzechów, nie wypomina.
Obciąża ich tylko, późniejszych grzechów wina,
których się dopuszczają, na światowych drogach.

Lecz jeśli oni kiedyś, powrócą do Pana..,
Bóg, nie odwróci od nich oblicza Swojego.
Serce Boże, cieszy się z powracającego,
żal i skrucha sprawią, iż wina - będzie darowana!

Serce Boże zasmuca grzeszników karanie,
lecz jeśli my, swym bliźnim, nie przebaczymy win,
Bóg zapamięta nam, tenże niegodny nas czyn,
warunkiem przebaczenia jest - bliźnim przebaczanie!

Bądźmy miłosierni, jak miłosiernym jest Bóg,
nie grzeszmy! A gdy zgrzeszymy, nie rozpaczajmy.
Drodzy, czemprędzej, przez Chrystusa się udajmy,
z modlitwą o przebaczenie - do Bożych nóg.

Dziękujmy Bogu, iż przebacza grzesznikowi,
oddawajmy Bogu Wszechmogącemu Chwałę.
Że zdjął z nas grzechy, te duże, a także te małe,
oddajmy Chwałę Bogu, oraz Chrystusowi!

 

Dodatkowe informacje