Tyś jest Synem Jehowy

O, Panie! Jezu, nasza sprawiedliwości,
Tyś jest Synem Jehowy, Jego ramieniem.
Tyś pierworodnym, Bożym stworzeniem,
Słowem, początkiem Boskiej twórczości.

Byłeś pierwszym, po Bogu! A później wraz z Nim,
stwarzałeś aniołów, i Wszechświat cały!
Ziemię, Adama i Ewę, Raj wspaniały,
wszystko było doskonałe,  w rodzaju swym.

Bóg przewidział upadek stworzenia Swego,
zanim sprawiedliwość, Adama przeklęła.
Już Boża miłość plan przedsięwzięła,
Odkupiciela widząc dla niego.

Wyniszczyłeś Siebie, i ciałem się stałeś,
grzech Adama zdjąłeś Swoim poświęceniem.
Krrew Twoja, stała się Odkupieniem,
bo tak bardzo, ludzi pokochałeś!

Odkupiłeś rodzaj Adama potępiony,
Ojca Swego plan, dobrowolnie wypełniłeś.
Cierpiałeś, umarłeś! Po czym w grobie byłeś,
zanim wzbudził Cię Bóg, Ojciec Twój rodzony.

Panie, wierny Bogu aż do śmierci byłeś,
za Twą wierność, Bóg wielce wynagrodził Ciebie.
Posadził Cię po prawicy Swojej w niebie,
o, Jezu.., Panie mój! Ty śmierć zwyciężyłeś!

Na Królestwo Twoje, my czekamy Panie,
Bóg dał Ci tysiąc lat - rządów sprawowania.
To będzie także czas, zmartwychwstania,
bo tak napisano - w Boskim Planie.

O, Panie! Jezu, nasza sprawiedliwości,
Tyś Synem Jehowy, ramieniem Jego.
Pierworodnym, Boga przedwiecznego,
wyniesionym - do Boskiej godności!

Dodatkowe informacje