Rozsądzajmy sami siebie

Rozsądzajmy się codzień, sami siebie,
zasługą krwi Pańskiej, oczyszczajmy się.
Wiesz, że zawsze gotów jest wspomagać cię,
Kapłan Najwyższy, mieszkający w niebie.

Kontroluj szczerze postępowanie swe,
krytycznie spoglądaj na własne czyny.
Jeśli dostrzeżesz w nich dowody winy,
musisz czemprędzej wywabić - plamy te!

Rozsądzajmy postępowanie swoje,
by ducha, w miłości Bożej zachować.
Musimy się z sumieniem swym rachować,
prowadzić ze sobą, zwycięskie boje!

Czyńmy to wciąż, by Panu podobać się,
by szaty chrześcijańskiej, nie zabrudzić.
Dla miłości Bożej, warto się trudzić,
by Pan, nie czuł się zmuszony - ćwiczyć cię!

Rozsądzajmy sami siebie, codziennie,
bądźmy blisko Kapłana Najwyższego.
Modląc się do Boga miłosiernego,
bojujmy świętej wiary bój - niezmiennie!


Dodatkowe informacje