Chodź w świetle

Gdy z nocy, promyk światła cię zbudził,
a ty, postępujesz za światłem tym,
grzech i błąd już nie będzie cię łudził,
bo nie będziesz sympatyzować z nim.

Ten promyk światła, który zbudził cię,
był Światłem Pańskim, płynącym dla tych,
którzy pozwalają prowadzić się,
miłują sprawiedliwość w sercach swych.

Nieliczni tylko w świetle chodzić chcą,
bowiem świat, nie chce być-przebudzony.
On woli pozostać z niewiedzą swą,
biedny, troską o byt - przeciążony!

Zawsze czujnym bądź! I nie zasypiaj,
żadnej okazji - by służyć Panu.
Promienie światła Bożych Słów chwytaj,
gdyż twym błogosławieństwem się staną!

Nie bądź obojętny, jako inni..,
chodź w Świetle, które rozbudziło cię.
Chrześcijanie, światli być powinni,
w charmonii z wolą Bożą - znaleźć się.

Dodatkowe informacje