Gdy życie jest konsumpcją jedynie

Wszystko to marność, niewiele znaczy,
czym człowiek żyje, i za czym chodzi.
Gdy wiary sensu w życiu nie zobaczył,
ufa sam sobie, i tym się zwodzi.

Wszystko to marność, znaczy niewiele,
gdy życie-jest konsumpcją jedynie.
Gdy dobra doczesne, jedynym celem
życia.., co nie poznawszy Prawdy-minie!

Wszystko to marność, niewiele znaczy,
i nie można polegać - na niczym!
Ważne, aby Swą łaską Bóg nas raczył,
i aby nam grzechów naszych, nie liczył!

Życie człowieka wiele jest warte,
i pełen sensu-każdy dzień jego.
Jeśli nie jest ono, z wiary odarte,
gdy karmi się Prawdą - Słowa Bożego!

Dodatkowe informacje