Jezus, to jedyna z dróg

Chwalmy Boga jedynego,
i Jezusa, Syna Jego.
Gdyż nie ma innego Boga,
i jedyna do Niego jest-droga.
Jehowa, to jedyny Bóg,
Jezus, to jest jedyna z dróg!

Jezus, to Pośrednik Przymiera Nowego,
i do Boga przyjść można-tylko przez Niego!
Jednorodzony Syn Boży, nasz Zbawiciel,
całego grzesznego świata - Odkupiciel!
Przed miłowaniem Pana, nie wzbraniajmy się,
nasz Pan odkupił ciebie, i odkupił mnie.

Chwalmy Boga Wszechmocnego,
za ów Plan wspaniały Jego.
Za to co było, co ma być..,
że człowiek znów - będzie mógł żyć!
Że da nam Bóg, Zmartwychwstanie,
że czas Chrystusa - nastanie!

W Królestwie Swym, miłosiernie będzie sądzić,
nauczy ludzkość, jak żyć-by nie błądzić.
Stworzy warunki dogodne dla ludzkości,
i karać, i rządzić On będzie - w Miłości.
Chwalmy za to Boga, chwalmy za to Pana,
całym sercem i umysłem, już - od rana!

Dodatkowe informacje