Pokochać Boga miłością bez granic

Pokochać Boga, miłością bez granic,
i tej miłości nie stracić-za nic!
Umysłem, sercem, każdą częścią siebie,
pokochać Boga jedynego, w niebie!

Kochać Boga tak, by cierpieć dla Niego,
żyć Słowem Bożym,co jest Prawdą Jego.
Kochać tak, by jarzmo lekkim się zdało,
choćby nas ono, przytłaczać miało.

Kochać Boga, to spełniać wolę Jego,
miłość, zmniejsza ciężar jarzma każdego.
Duch miłości znosi ostrość cierpienia,
kochajmy Boga, aż do Uwielbienia!

Weźmy na się jarzmo, Chrystusa Pana,
a Jego pomoc jest nam obiecana.
Kto cięższe ma brzemię, ma zapewnienie,
iż większe mieć będzie-błogosławienie!

Pokochać Boga tak, by ocenić umieć,
cel noszenia brzemion. By to zrozumieć.
Że lekkie jest to jarzmo Chrystusowe,
gdy wziąć pod uwagę-zyski duchowe.

Miłość do Boga, każdy ból uświęca,
miłość, do większych poświęceń zachęca.
Pokochać Boga miłością, bez granic,
i tej miłości, nie utracić - za nic!

Dodatkowe informacje