W boju wiary

Zawsze stój po stronie Boga,
broń sprawiedliwości Jego.
Niech cię nie wstrzymuje trwoga,
ani śmiech, ludu grzesznego.

Z dnia na dzień, postępuj w boju,
by zwycięzcą uznał cię Bóg!
Dar, Bogu zdobyty w znoju,
złóż z pokorą, u Jego nóg.

Niech wypływają z miłości,
ofiary Bogu składane.
Z poświęcenia, i z wdzięczności,
w boju wiary zdobywane!

Nie z próżności, nie dla sławy,
by nie przynieść wstydu Panu.
Walcz, dla świętej Bożej sprawy,
Chrystusowej - Racji Stanu!

Niech cię w boju tym wspierają,
święte Obietnice Boże.
Niech ci one sił dodają,
walcz dla Pana - ile możesz!

Dodatkowe informacje