Serce moje, zawsze czuj

Zawsze, serce moje, stój przy Bogu,
przy Nim pokusy, zmóc cię nie mogą.
Lecz ciągle czujnym być musisz,
by cię przeciwnik, nie skusił.

Przeciwnik jest zły! Chciałby pożreć cię,
lecz ty moje serce, nie daj mu się!
O pomoc codzień Boga proś,
swe prośby, przez Jezusa wnoś.

Czujnym być musisz, lecz się nie lękaj,
żarliwie módl się, przed Bogiem klękaj.
Modlitwy boi Szatan się,
w modlitwie On - nie skusi cię!

Sugestia, podstęp ma w naturze swej,
w świetle Słów Bożych, twarz rozpoznasz jej.
Serce me, na mocy Bożej,
ty zawsze polegać możesz!

Bóg, z wszelkich prób mocen cię wybawić,
ty się módl, gdy pokusa się zjawi.
Poprzez Pana, z łaski Boga,
znajdzie się ucieczki droga!

Tylko ty, serce moje-zawsze czuj,
czyń wolę Boga, pełniąc wiary bój.
Przestrogą Pana kieruj się,
by pokusy - nie zwiodły cię!

Dodatkowe informacje