Z Boskiej przyczyny

Z pośród ogromu cudów tych,
jakich natura dokonać może,
rozmnażanie roślin jest jednym z nich,
rządzonym-przez Prawo Boże.

Gatunki niezliczone drzew,
i żyjące w naturze rośliny.
Nie giną! Natura prowadzi siew,
i trwają, z Boskiej przyczyny!

Ogrodnik sadzi w ogrodzie,
rolnik swe pola obsiewa zbożem.
Inni są ,,ogrodnicy" w przyrodzie,
stworzeni-przez Prawo Boże.

Zwierzęta nimi bywają,
także owady małe i duże.
Rzeki i morza swój udział maja,
ów cud, jest także - w wichurze!

Bezwiednie grają swe role,
przenosząc nasiona drzew i kwiatów.
Spełniając bezwiednie, Bożą wolę,
służąc przyrodzie-i światu.

Piękna jest ziemia,  piękny świat,
i cudownie jest żyć w przyrodzie tej.
Zwłaszcza, kiedy łąki przystroi kwiat,
i rozkwitają - góry jej!

W cudowny sposób ziemia rodzi,
człowiek szczęśliwie żyć by na niej mógł.
Gdyby bezmyślnie ziemi-nie szkodził,
nie psuł tego, co stworzył Bóg.

Nie truj fauny! Nie niszcz flory,
przeciw naturze, nie czyń niczego.
Zniszczysz przyrodę, świat będzie chory,
szanuj Prawo - Najwyższego!

Dodatkowe informacje