Piąty i szósty dzień stwarzania

Ach te zwierzaki! Cudne stworzenia,
nie wszystkie są-do udomowienia.
Lecz bez nich świat, nie byłby tym,
dlatego właśnie, żyją w nim.

Są zwierzęta, które karmią ludzi,
są takie, które nas ubierają.
Wiele z nich, pracą się trudzi,
a inne, nas zabawiają!

Wszystkie zwierzęta pożyteczne są,
wszystkie, według rodzaju swego.
Wszystkie stworzył Bóg mocą Swą,
w Swoim dziele-dnia piątego.

Gdy w szóstym dniu stworzył Bóg człowieka,
ten piękny świat-już na niego czekał.
Adam królem ziemi się stał,
z woli Boga, moc-nade wszystkim miał.

Pokarmem wszystkich, jarzyny i owoc był,
tym wszelkie stworzenie, i człowiek żył.
Tak będzie w Królestwie Bożym,
gdy Pan, z ziemi-nowy Raj stworzy!

Zgodnie żyć będą stworzenia wszelkie,
zwierzątka małe, oraz te wielkie.
Człowiek nad nimi będzie panował,
będzie dbał o nie, i je miłował.

Bez zwierząt świat, nie byłby piękny tak,
one stroją ziemię - jak niebo ptak.
Wzbogacają cud przyrody,
jaki ziemia wydała, i wody.

I to wszystko, wszystko Bóg ludziom dał,
w Swoje dzieła miłość, i mądrość wlał.
Niech Bogu będzie Cześć, Chwała,
za to, co Jego miłość - nam dała!

Dodatkowe informacje