Niech nie zniechęca nas cierpienie

Choć cierpienie boli, niech nie zniechęca nas,
na radości, na szczęście, przyjdzie dla nas czas.
Dziś, wszystko się nam sprzeciwia,
by walkę-uniemożliwiać!

Dziś jeszcze, nieprzyjazny ten świat, ze wszech stron,
wysyła strzały, co w nas wymierzone są!
Niech nękani nieszczęściami,
nie dziwią się, ich próbami.

Choć strzały są ogniste, dotkliwe próby,
czuwajmy, spełniając przed Bogiem śluby.
Bożej woli zaufajmy,
zrozumieć ją, się starajmy!

Cierpienie dla Jezusa, jest przywilejem,
nie dziwmy się, gdy ogień tych prób-szaleje!
I na radości przyjdzie czas,
gdy Pan nagrodzić zechce nas.

Im większe cierpienia, większą będzie chwała,
pozwólmy woli Bożej, aby się stała.
Choć trudne to, choć bolesne,
lecz przeminie! Jest-doczesne.

Najdrożsi, Niech nie zniechęca nas cierpienie,
przecież po tym wszystkim, przyjdzie-wyzwolenie.
Cierpiąc, cierpmy dla Pana,
a pomoc, będzie nam dana!

Dodatkowe informacje