Bóg pociechą jest strapionych

Ufność Panu, jest skarbem bezcennym,
Pan jest wierny i niezmienny.
Czyni że smutki, cierpienia,
są przez nas możliwe, do znoszenia.

Chrześcijanin modli się codziennie,
dziękując Bogu, niezmiennie.
Za opatrzność w doświadczeniach,
i pomoc w codziennych-utrapieniach.

Chrześcijanin dobrze o tym wie,
że doświadczenia-skończą się.
Przystęp do Boga, zawsze ma,
a cel tychże doświadczeń-także zna.

Ten cierpliwie próby znosić może,
komu drogie Imię Boże.
Wzywa Boga, Bóg go słucha..,
gdy w modlitwie - widoczna jest skrucha.

Bóg pociechą jest, wszystkich strapionych,
podporą serc uciśnionych.
Przez Swą sympatię, przez miłość Swą,
sprawia iż chrześcijanie - silni są!

Zaiste, cudowny to przywilej,
móc nieść swoje smutne chwile,
radości i utrapienia,
do Boga, przez Pana Zbawienia!

Dodatkowe informacje