W świątyniach serc

Boże, zbuduj w sercu moim świątynię,
w stylu architektury Twojej.
Bo nie mieszkasz w świątyniach ręką zbudowanych,
lecz w sercach Tobie wiernych, oddanych.

Ty czytasz w sercach ludzi, jak w otwartej księdze,
przed Tobą nic się nie ukryje.
Znajdujesz degradację, i niewiary nędzę,
w sercach wielu - beztroska żyje.

Nie znajdziesz na tej ziemi doskonałych ludzi,
Ty dobrze o tym wiesz, Boże mój.
Lecz bliski jest Tobie ten, co się szczerze trudzi,
wiodąc ze swym charakterem bój!

Posłusznym być, to walczyć i zwyciężać wroga,
wróg jest tym, co zabija w nas Boga.
Są to złe myśli, czyny, skłonności, pragnienia-
tak trudne, do unicestwienia!

Lecz Tyś Święty! Więc w sercu czystym tylko możesz,
zamieszkać Swym Duchem, mój Boże.
W sercu posłusznym, lecz z miłości,
do Ciebie Stwórco, do Twej Świętości.

Pomóż mi Boże, zbudować w sercu świątynię,
gdyż pragnę tego - najgoręcej.
Proszę, niech łaska Twa, mój charakter rozwinie,
gdyż nie wystarczą, me intencje.

Dodatkowe informacje