Człowiek bezgrzesznym się stanie

A kiedy człowiek znów, bezgrzesznym się stanie,
bo Ty go naprawisz w Swym Królestwie, Panie.
Wtedy wróci on do stanu pierwotnego,
znów będzie obrazem - Boga Wszechmocnego!

Wszystkie kolana przed Bogiem się pokłonią,
w niebo wzlecą serca, miłą Bogu wonią.
Dziękczynne pieśni nie przestaną rozbrzmiewać,
i ludzie, i ptaki, Bogu będą śpiewać.

Tyś Panie, człowieka stworzył doskonałym,
fizycznie pięknym, i z umysłem wspaniałym.
Wszystko, prócz ciała, na podobieństwo Boże miał,
uczyniłeś go Panie, takim - jak Bóg chciał.

Grzech, przez wieki niszczył podobieństwo Boże,
znikła doskonałość, wszystkich Boskich stworzeń.
Lecz w Biblii odkrywa Prawdę, Boże Słowo,
iż podobny Bogu, człowiek stać się może-na nowo!

Z łaski Wszechmocnego, tak się z ludzkością stanie,
dzięki odkupieniu nas, przez Ciebie-Panie.
Ty podniesiesz świat, upadły i zbolały,
bo kochasz tego, coś stworzył - sercem całym!

A kiedy człowiek, znów się bezgrzesznym stanie,
będzie wielbić Boga, i Ciebie-nasz Panie.
W swej doskonałości ocenić będzie mógł,
bezmiar szczęścia, jaki zgotował ludziom - Bóg!

Dodatkowe informacje