Baranku Boży...


Baranku Boży nasz, Tyś z grzechu obmył świat,
przyniosłeś z nieba miłość Twą
- na biedną ziemię tą.

Baranku Boży , Tyś, ze śmierci wyrwał nas,
gdyś za Adama krew Swą dał -
i Chwałę, którąś miał.

Baranku Boży nasz,Twój lud Cię wielbi dziś,
pieśń Mojżeszową śpiewa Ci
- przez pamięć tamtych dni.

Baranku Boży nasz, poświęciliśmy się
by wielbić Boga - tak, jak Ty-
po wszystkie, wszystkie dni.

Baranku Boży.., my błagamy Ciebie dziś,
byś w służbie naszej wspierał nas -
po wieczny, wieczny czas..!

Dodatkowe informacje