Gdy cierpisz jako chrześcijanin

Gdy cierpisz jako chrześcijanin, nie wstydź się,
Bóg cierpienie twe widzi. On oceni cię!
Owszem, wychwalaj Boga w tej właśnie mierze,
prośby są dozwolone. Hartują w wierze!

Gdy dla Boga, miłości masz pełne serce,
Bóg nie opuści ciebie, w tejże udręce.
Nie byłaby służba twa ofiarą Bogu,
gdybyś nie ucierpiał-chodząc Prawdy drogą!

Gdy cierpisz, jako chrześcijanin, nie wstydź się,
cierpienie do Królestwa przygotuje cię.
Nie ustawaj cierpiąc, wielbić Boga swego,
raduj się że cierpisz, na wzór-Syna Jego.

Zaiste, że trzeba mieć wiele miłości,
by z cierpienia czerpać, duchowe radości.
Tak uczył Pan, i Apostołowie Jego,
będący wciąż wzorem, dla ludu-Bożego.

Dodatkowe informacje