Władca Absolutny

Chociaż żeś jest Boże, Władcą absolutnym,
nie Jesteś ciemiężcom, ani też okrutnym.
Jesteś miłosiernym, Jesteś sprawiedliwym,
a wobec grzeszników, nader powściągliwym.

O Przenajświętszy! O sprawiedliwy,
Władco potężny - a nieskwapliwy!

Wobec upadłych, i świata bezbożności,
Ty używasz Swej łaski - nieskwapliwości.
Wobec antychrysta gniew Swój powstrzymujesz,
gdy on tak okrutnie, lud Twój prześladuje!

I Syn Twój cierpiał w sposób okrutny,
chociaż Jesteś - Władcą absolutnym!

Jakże nieskwapliwym Jesteś, święty Boże,
wobec tych niewdzięcznych, i bezwzględnych stworzeń.
Są upadki w życiu każdego człowieka,
lecz z ukaraniem, nieskwapliwie czekasz.

Ty Sam rządzisz Swą nieskwapliwością,
lecz Jesteś - absolutną Miłością!

Dziś ciągle jeszcze narody w grzechu trwają,
Ciebie Boże, swym sercem nie pożądają.
Mimo tego Ty, w Swojej nieskwapliwości,
nawet i karząc - karzesz w miłości.

Bo Ty jesteś Władcą sprawiedliwym,
Władcą absolutnym, Miłościwym!

Dodatkowe informacje