Głoszenie Ewangelii

Nieść Ewangelię, z miłością,nieść Boże Słowo-z radością.
zwiastować piękny Plan Boży!
Nieść ludziom te dobre wieści,
że skończą się świata boleści,
gdyż ,,złemu" Bóg - kres położy.

Nieść żarliwie, i płomiennie,
ku Chwale Bożej, codziennie,
w akcie, samopoświęcenia.
Oddawać Panu Bogu Cześć,
najświętsze Imię - godnie nieść,
dla innych, błogosławienia.

Codzień potwierdzać życiem swym,
iż pozostaje w zgodzie, z tym -
o jakim bliźnim mówimy.
Wszystkim, którzy w pokorze swej,
chcą słuchać Ewangelii tej,
której swym życiem - służymy.

Dodatkowe informacje