Jesteś samą Miłością

O Ty, na Którego głos, morze się płoży..,
o Ty, przed Którym truchleją huragany.
Ty, Któryżeś stał się człowiekiem, Syn Boży,
by cierpieć, i umrzeć, za ten lud zbłąkany.

Ty Panie, widziałeś biedę świata tego,
wnętrza serc i umysłów ludzi - widziałeś.
Ludzkie wady, i słabości ich poznałeś,
i nie wzbraniałeś się, Swej krwi dać - za niego!

Ty Panie, zdrowie w rękach Swoich nosiłeś,
moc ozdrowieńcza spływała, nawet z Twych szat.
Lud czerpał z tej mocy; wielu uzdrowiłeś,
bo kochałeś ten lud, mimo wszystkich ich wad!

Bowiem Ty jesteś, samą Miłością Panie..,
wybaczyłeś ludziom - Twe ukrzyżowanie.
Wybaczyłeś wszystkim, Swą wielkodusznością,
bowiem Ty Jezu, jesteś - samą Miłością!

Dodatkowe informacje