Dzień Sądu, jest łaską

Którzy słyszeli, iż Sądu Dzień nadchodzi,
niech się, Dnia tego, nie obawiają.
Bowiem, ów Dzień, świat od nieszczęść wyswobodzi,
z grzechu i błędu, w którym wciąż trwają.

Niech wiedzą o tym, że wnet kłamstwa kajdany,
skruszy od wieków przepowiadany,
Król-Królów, Jezus! Odkupiciel, Syn Boży,
gdy Swoje Królestwo, na ziemi założy.

Dzień Sądu, to łaska. Boże miłosierdzie,
to jak słońce, co po dniu pochmurnym wzejdzie,
by ogrzać ziemię, i ludzi swym promieniem,
tak i ten Dzień. Wniesie radość, wyzwolenie!

Kto prawdy nie zna o tym Dniu, niech się dowie,
że ów Dzień, Królestwem Chrystusa się zowie.
Którzy słyszeli, iż Sądu Dzień nadchodzi,
niech cieszą się, gdyż On, świat z Bogiem pogodzi!

Zmarłym życie przywróci, uzdrowi ten świat,
Królestwo Chrystusa trwać będzie - Tysiąc lat!
Dzień Sądu, jest łaską. Jest Sprawiedliwością,
Sędzią-Jezus będzie. A On - jest MIŁOŚCIĄ.

 

 

Dodatkowe informacje