Bóg jest jeden....

Którzy nie znacie Boga prawdziwego..,
Ducha świętego - osobą czynicie.
Nie wiecie, iż Boga mamy tylko jednego?
w Bogu, Synu i Duchu świętym
- trzy boskie osoby widzicie..!
Wam, dziś ta rzecz już być winna
wiadomą, w dobie światła i myśli swobody,
iż Prawda zupełnie jest inna
od tej , którą przez wieki karmiono narody.


Lecz tym , którzy sprawę Bożą
w sercach swoich mają - może są prości ,
samotni, ubodzy, lecz w serc pokorze
- czystej Prawdy szukają,
im Prawdę Bóg poznać pomoże..!
Że jeden jest tylko w niebie
Stworzyciel nasz Bóg.
Jeden Syn Boży który za mnie i ciebie
- przekroczył śmierci próg.
A choć Jezus życie oddał Swoje ,
chociaż na Siebie wziął Adama winę ,
choćby najbardziej boskim był Jezus -
lecz zawsze będzie On - Bożym Synem !!!
Nasz Zbawca..,nasz Pan..,nasz Odkupiciel..,
lecz zawsze Syn Boży - nie Bóg..!


Bogiem jest Ojciec , życiodawca.., Stworzyciel
naszej ziemi, podnóżka Jego nóg..!
W pokorze swojej Pan nie myślał nawet
i nie pragnął , by równym być Bogu,
powiedział: Ojciec mój większy jest niż Ja..,
a rozkazy Ojcowskie, są Mi sprawą drogą.
A gdy Jezus umarł.., kiedy Go zabili..,
czy z trójcy - dwóch Bogów w niebie zostało..?
Czy Boga można zabić..? Jednego Boga czcili
Apostołowie święci,
i niebo innego Boga - nie miało !!!


Że mamy jednego Boga Ojca -
z Którego wszystko się wywodzi.
I jednego Pana Jezusa Chrystusa - Który
posłany przez Ojca , po tej ziemi chodził.
Wam, którzy w sercu macie sprawę Boga,
wam, którym Prawdę błędnie przedstawiono,
wam, którzy stoicie na rozstajnych drogach,
potrzebne - antidotum, na to, czym was
nakarmiono..!


Jest jeden tylko lekarz , który może
uleczyć człowieka zdruzgotaną duszę,
zaprowadzić ład w umysłowym sporze -
dać sercu pokój - w tej życiowej zawierusze.
Tym lekarzem Jezus.., Boga jedynego
Syn zmartwychwstały, nasz Pan i Król..!
Więc się czemprędzej udajcie do Niego
wy, którzy chcecie się odnaleźć
- uleczyć swój ból..!

Dodatkowe informacje