Nie lękaj się

Nie lękaj się, o ty.., co życie swe
poświęciłeś Bogu, aby służyć Jemu.
Ty bacz tylko na to, by serce twe,
posłuszne było zawsze, Słowu Bożemu.

Nie lękaj się, o ty.., bo wybrałeś,

właściwą drogę – do Ojca niebiańskiego.
Bowiem Ten, Któremu zaufałeś,
jest Wielki i Dobry! Mocna ręka Jego!

Nie lękaj się próby, doświadczeń, trudności,
jakie mogą nadejść, z dozwolenia Jego.
Służ wiernie Bogu, w bezgranicznej ufności,
mając za Wzór, służbę – Zbawiciela swego.

 

Dodatkowe informacje