Dni młodości, w służbie Bogu

Jeśliś się poświęcił Bogu, w młodym wieku,

nim jeszcze nawyki przeróżne w człowieku,
zjawią się. Jeśli się wówczas poświęciłeś,
pojmiesz to kiedyś, że dobrze uczyniłeś-
nie odwłaczając, z podjęciem decyzji tej,
by oddać w służbie Bodu, dni młodości swej.

Nie musisz bowiem, zużywać czasu swego,
na walkę z nawykami-ducha starego.
W czyste, młode serce bez zanieczyszczenia,
wniesiesz Prawo Boże, bez ograniczenia.
Raduj się, raduj z przywileju swojego,
żeś w dzieciństwie poznał – Syna Bożego!

Wszak nie każdemu przywilej ten, był dany,
aby od młodości, Jezus był mu znany.
Więc gdyś się poświęcił Bogu, w młodym wieku-
nim jeszcze nawyki przeróżne w człowieku,
zjawią się, wdzięcznym bądź za to, Bogu w niebie,
gdyż od wielu bojów, z ciałem – uchronił ciebie!

 

 

 

Dodatkowe informacje