Skarbem duszy twej

Dziś młodzieńcze serce masz w sobie,
wiele sprzecznych myśli może nachodzić cię.
Lecz nowy umysł, strzec będzie w tobie
serca, a by w życiu – nie zgubiło się.

By serce twoje to zrozumiało,
że, choć masz niewiele, masz jednak-nie mało.
Bądź więc rozważnym, serca wdzięcznego,

za tak wielkie dary-od Wszechmogącego.

Nie chodzisz samotnie po świecie tym,
prowadzi cię Pan, wspierając ramieniem Swym.
Prostuje twą drogę dnia każdego,
widząc w tobie-chrześcijanina młodego.

Daje ci Swe światło, każdego dnia,
w tym świetle widzisz Prawdę, którą Bóg ci dał.
Za żadne skarby nie zamieniaj jej,
niech Ona będzie najdroższym skarbem-duszy twej!

 

Dodatkowe informacje