Duch miłości

Rozwijaj się we mnie duchu miłości,
bowiem tyle, ile jest we mnie-ciebie,
unieść będę umiała w cierpliwości,
brzemion życia. Ty wzmocnisz mnie w potrzebie.

Ty pobudzać tak potrafisz serce me,
że całym umysłem-Boga wielbić chcę!
Ty potrafisz zmniejszyć ciężar brzemienia,
jaki co dzień noszę, dla Jego Imienia.

Rozrastaj się we mnie, choć już dzisiaj wiem,
że mam ciebie coraz więcej, w sercu swem.
Jednak to jeszcze za mało, aby Bóg,
zadowolony z takiej sługi, być mógł.

Wzrastaj we mnie, wzrastaj duchu miłości,
uzdalniaj mnie w tym jarzmie codzienności.
Do noszenia mych brzemion, w poświęceniu,
gdyś jest we mnie, czuję ulgę – w noszeniu.

Miłość Jezusa, aż na krzyż wspięła się,

lecz któż z ludzi, posiąść może – miłość tę?!
Miłości moja, rozrastaj się we mnie,
by Pan, nie szukał cię w sercu mym, daremnie!

 Wolę Pańską, nawet aż do cierpienia,
spełniaj radośnie; wszak masz zapewnienia,
że Pan, w każdym jarzmie będzie z nami,
ciesz się mój duchu! Nie jesteśmy sami!

Rozrastaj się wew mnie duchu miłości,
posilaj mnie na służby mojej drogach.
Urastaj we mnie do takiej wielkości,
aby każda myśl, pełną była – Boga!

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje