Nie szemraj, i nie narzekaj

Nie szemraj, nie biadol, i wciąż nie narzekaj,
i przeciwko Bogu, nie buntuj się.
Trudności życia pokonaj, lub-przeczekaj,
by Bóg, w Swym gniewie, nie odrzucił cię!

Nie błądź swym sercem; poznawaj drogi Boże,
nie czyniąc nic, dla próżnej chwały swej.
Ceń innych wyżej, niż siebie. Trwaj w pokorze,
szczodrobliwość i miłość, w sercu miej.

Bez nagany dzieckiem Bożym, być się staraj,
szczerym, wśród narodu przewrotnego.
W trudnych sytuacjach, niech cię twoja wiara
nakłoni, do znoszenia chętnego!

Opuściwszy grzechu świat, nie uskarżaj się,
że na wąskiej ścieżce Pana, jest ci – tak źle!
Że tęsknisz za tym, skąd Bóg, wyprowadził cię,
pomyśl iż szemraniem, Bóg, mógłby-smucić się!

Przeciwności życia, choć irytują cię,
nie zapominaj że, i one liczą się.
W kształceniu charakteru, dopomagają,
o czym wiedzą ci – którzy Boga kochają!

Weź sobie do serca, ty, co kochasz Boga,
że szemranie jest – brzydką skłonnością.
Bóg wie, czego nam trzeba na życia drogach,
za tę Jego miłość, nie płać niewdzięcznością!

Czym tylko możesz, pracuj dla sprawy Boga,
społeczność braterska, niech ci będzie droga.
Nie żałuj sympatii i słów pocieszenia,
tym, których dotkną bolesne doświadczenia.

Bez szemrania czyń wszystko, jeśliś jest Boży,
i bez sporów, bo wiodą-do rozerwania.
Narzekaniem zrazisz braci, i przysporzysz
sobie bólu. Czyń wszystko – bez szemrania!

Bez narzekań czyń wszystko, jeśliś jest Boży,
swe wnętrze też miej czyste, od tej skazy.
Wewnętrzny wyrzut w twych oczach się położy,
ujrzą to inni! Cierpieć będą dla twej zmazy.

Lud Boży oczekuję życia lepszego,
pełen nadziei, iż spełni się marzenie.
Lecz czeka nań, bez szemrania niegodnego,
w pokoju serca nosząc, swoje cierpienie.

 

 

 

Dodatkowe informacje