Lud Pański, jak orły

Gdy ziemia się budzi, bo wiosna nadchodzi,
to i słońce z niebios, bliżej ziemi schodzi.
Wówczas to w ludziach wszystko śpiewać zaczyna,
gdyż człowiek jest z ziemi, i w tym ta przyczyna.

Człowiek jest szczęśliwszy, nuci pieśń radosną,
Jezus umarł za świat, i zmartwychwstał – wiosną!
Lud Pański jak orły, do miejsc się zlatuje,
w których pokarm Boży, wówczas obfituje.

Uczt tych atmosfera ducha w niebo wznosi,
posila lud Boży, łask wiele przynosi.
Lud Pański społeczności tej potrzebuje,
bowiem tak, jak Jezus – współbraci miłuje.

 

Dodatkowe informacje