Posłannictwo Biblii

O, gdyby tak ludzie chcieli się dowiedzieć,
wszyscy, ile ich tylko jest na świecie tym.
O tym, co Biblia mogłaby im powiedzieć,

gdyby przed nią otworzyli drzwi, w sercu swym.

O, gdyby tak ludzie uwierzyć zechcieli,
że posłannictwo Biblii, jest Bożym Słowem.
O, gdyby ze źródła tego pić pragnęli,
byliby zapewne, społeczeństwem zdrowym.

W sercach i umysłach nie byłyby w stanie,
narodzić się myśli, nieprawości i zła.
Bowiem wiara, nie pozwoliłaby na nie,
a duch nowy, na straży umysłu by stał!

Biblia, to cudowne posłannictwo Boże,
w niej są Obietnice, dla świata całego.
Biblia, to strumień nadziei! Zgasić może
pragnienie serca, prawdy szukającego.

Gdyby wszyscy ludzie Prawdę pokochali,
gdyby jej mieszkanie w swoim sercu dali.
Szczęście rajskie, jakiego by doznał ten świat,
piękniejsze byłoby, niż – najpiękniejszy kwiat!

O, gdyby wszyscy ludzie chcieli uwierzyć,
że posłannictwo Biblii, jest Bożym Słowem.
Ni dnia już, bez Boga, nie chcieliby przeżyć,
a Bóg by ich obdarzył – Przymierzem Nowym.

Tylko ci, co Ciebie Boże pokochali,
co życie swe, pod wolę Twoją poddali.
Oni to ludem Twoim zapragnęli być,
Czcić Imię Twoje! Dla Ciebie umrzeć – by żyć!

Lecz ludzie dla Biblii drzwi swych serc zamknęli,
ach! Dlaczego ich wnętrza, tak kamienne są?
Dlaczego do mieszkań swych serc, nie przyjęli
Biblii? Ileż smutku w tych sercach – z pustką tą!

Jednakże Bóg, Biblia o tym zapewnia nas,
uczyni z ziemi Raj, gdy przyjdzie słuszny czas.
Jezus jest Zbawicielem – wszystkich, dlatego
posłannictwo Biblii, czeka na każdego!

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje